Bordvers

Forslag til bordvers:
Alle gode gaver,
de kommer oven ned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.

I Jesu navn går vi til bord
at spise, drikke på dit ord.
Dig Gud til ære, os til gavn.
Så får vi mad i Jesu navn.

Du har åbnet mine øjne.
Du har mættet min sjæl.
Overøst mig med gode gave
og gjort alle ting vel.:

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Du føder, og du klæder,
du plejer mig så vel,
du sørger alle dage
for legeme og sjæl.
Og det vil gå mig ilde,
om du ej holder ud,
i tak jeg gerne ville
ret elske dig min Gud.

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.

Herre, Herre, Herre, Herre.
Tak for alle gode gaver
som du skænket har.:
Med musik og glade takkesange
vil vi synge højt din pris.

Når fugle bli’r mættet, så fløjter den glad.
Når blomsten bli’r vandet, så stråler dens blad.
Hvor meget des mere må jeg være glad.
Og takke min skaber for drikke og mad.

På melodien til ”Emil fra Lønneberg”.
O, du som mætter liden fugl,
velsign vor mad, o Gud.
For helse, klæde, dagligt brød,
vi takker dig, o Gud.

På melodien til ”Der sad to katte på et bord”.
I Jesu navn går vi til bord
tikke-tikke tak og lov
at spise, drikke, på hans ord,
tikke-tikke tak og lov
dig Gud til ære os til gavn,
tikke-tikke-tikke-tikke tak og lov
så får vi mad i Jesu navn
tikke-tikke tak og lov.

På melodien til ”Det’ hammer hammer fedt”.
Det’ hammer hammer fedt,
vi spiser lig’ om lidt.
Maden den er klar,
den kommer fra vor far.
Den ligger godt i maven,
vi takker dig for gaven.
Halleluja, værs’go’ og begynd!
Glædens Herre, vær vor gæst.
Ved vort bord i dag.
Gør vort måltid til en fest.
Efter dit behag.

Som en ganske given sag,
får vi føden hver en dag,
som når regnen væder skoven,
får vi gaverne fra oven,
skaber af mark og vang,
modtag vor takke sang.

Se vi rækker vore hænder
op til dig vor Gud og far.
Al vor tak til dig vi sender,
du som omsorg for os har.
Tak for styrken ved dit ord.
Tak for mad ved dette bord.
Se vi rækker vore hænder.
Al vor tak til dig vi sender.