Links

Luthersk Mission
Luthersk Mission i Danmark
LM Ungdom
Luthersk Missions Ungdom er i dag organiseret i ca. 50 lokale ungdomskredse udover hele landet.
LM’s Børne og Juniorafdeling
Luthersk Missions Børne- og Juniorafdeling (LMJ) er en sammenslutning af alt arbejde blandt børn og juniorer i Luthersk Missionsforening (LM).
Luthersk Missionsforening Nordsjælland
Aktiviteter i Nordsjællands-afdelingen
LUMI Genbrug Gilleleje
Genbrugsforretning med et bredt udvalg af tøj, service, bøger og møbler
Luthersk Missions Højskole
LM’s højskole i Hillerød, hvor man kan få bibel-undervisning i en længere periode.
LM’s Børnehus
LM’s Børnehus er en selvejende daginstitution opført i 1978 af Luthersk Mission i Græsted.
Institutionen er renoveret i 2000.
Børnehuset har plads til 60 børn og er opdelt i 3 stuer: Spiren (vuggestue), Birkestue og Lærkestue
Alme friskole
Alme Skole bygger sit virke på bibelen som Guds ord og den evangelisk-lutherske bekendelse.
Skolen er en selvejende institution i tilknytning til Luthersk Missionsforening.
Johannesskolen Hillerød
Det kristne livssyn er grundlaget for al undervisning og opdragelse på Johannesskolen. Der er hver dag morgensang med bibellæsning og bøn. Kristendomsundervisningen gives i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære, og i øvrigt uden at Bibelen og dens troværdighed drages i tvivl.
HvideKilde
HvideKilde er et lejrsted ejet af Luthersk Missionsforening.
Hvert år afholdes spændende lejre for børn og unge i skolernes sommer-, efterårs- og påskeferier.
Bibellæser-Ringen i Danmark
Bibellæser-Ringen ønsker at give inspiration og gode redskaber til åndelig fordybelse og sand spiritualitet gennem bibellæsning.
Nordsjællands Kristne Radio
Nordsjællands Kristne Radio drives af en gruppe fra såvel folkekirkeligt som frikirkeligt regi i Helsingør området.